Е-Гласање Статут НСП

Почитувани колеги, во тек е електронско гласање за статут на НСП. Право на учество имаат сите членови на собранието на НСП. За да го остварите Вашето право на глас Ве молиме да ги следите следните чекори:

  1. Одберете еден од понудените одговори на листата
  2. Пополнете ги празните полиња со Ваши податоци
  3. Штиклирајте го полето се согласувам мојот ЕМБГ да се обработува за потребите на гласањето
  4. Стиснете на полето ГЛАСАМ.
  5. По успешното гласање ќе добиете порака ,,Ви благодариме за гласањето“ што значи дека успешно сте гласале.

*ОД ЕДЕН УРЕД МОЖЕ ДА СЕ ИЗВРШИ САМО ЕДНО ГЛАСАЊЕ!

*За евентуални технички проблеми при гласањето телефон за контакт 078/909-209