Тродневен интернационален интерсиндикален семинар

На 24, 25 и 26 мај 2018 година, КСОМ зеде учество во Тродневен интернационален интерсиндикален семинар, оддржан во хотел „Томче Софка“ на тема „Зајакнување на социјалниот дијалог во рамките на европската интеграција“. Како учесници се појавија 13 синдикати и грански синдикати од Хрватска, Црна Гора, Србија, Бугарија, Косово, Албанија и Македонија. Организатор беше Унијата на втономни синдикати, под покровителство на ЕЗА – Европски центар за работнички прашања.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*