Формирана нова синдикална структура – НСАО

На 11.05.2018 година во Куманово одржано е основачко собрание на Независниот Синдикат на Агенциско Обезбедување. За раководство на НСАО избрани се следните лица:

Претседател
Аца Јаневски

Членови на извршен одбор:

  1. Горда Цветковска
  2. Бобан Коцев
  3. Александра Николовска
  4. Даниел Костадиновски
  5. Александар Бендовски
  6. Мирослав Трајковски

Им посакуваме успешна и плодна синдикална кариера!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*